Hvalpemotivation

Det er heldigvis efterhånden blevet almindeligt accepteret blandt "hundefolk" at hundetræning skal være en fornøjelse for både fører og hund - samtidigt med at træningen selvfølgelig også skal give resultater.

Ve.H.s træningsmetoder baserer sig på MOTIVATION.
Hundene bliver trænet på deres egne præmisser med afsæt i den adfærd som hundene allerede fra naturens side er motiveret til at udføre.
Når man tager udgangspunkt i - og styrker - hundens egen motivation for at lave øvelserne, så resulterer det i gladere, sikrere og mere harmoniske hunde.

Hvis din hund har gennemført hvalpetræning svarende til det Ve.H.s DKK-autoriserede hvalpeinstruktører tilbyder, er den godt rustet, uanset hvilke arbejdsopgaver den fremover skal have.

Ve.H. afholder kurser for hvalpehold (3-5 mdrs hvalpe) og for unghundehold (6-12 mdrs unghunde).
Se de planlagte holdstarter her.  

Indlæring uden kommandoer

Indlæringen sker i form af leg - på hundens præmisser og uden kommandoer. Indlæringsprocessen baserer sig på hundens medfødte adfærd i flokken, på jagten og når noget nyt skal udforskes.

Ligge-øvelsen afsluttes med godbid...

Nøgleordet er motivation.
Hundene sættes i forskellige situationer, hvor de naturligt udviser den ønskede adfærd - og belønnes når dette sker. Hundene "opfinder" så at sige selv de øvelser, som senere bliver til dæk, sit, stå, indkald, spor/feltsøg, apportering etc...

Vi sætter først kommando på, når hundene udfører øvelserne med stor sikkerhed uden kommando !!

Positivt lederskab

En hund skal først og fremmest være "glad og dygtig" - ikke "glad og lydig".

Det ligger fundamentalt i hunden (og i hvalpen !) at interessere sig for, samarbejde med - og adlyde - sin flokleder...

Hvis hunden ser os som "værdig leder" - så er grundlaget for et godt samarbejde mellem hund og hundefører tilstede. Og hunden vil helt automatisk blive en "lydig hund".

Hvis hunden ikke kan få øje på en "værdig leder" i flokken, så vil den forsøge selv at tage rollen som flokleder - og så er ethvert samarbejde mellem hund og hundefører besværliggjort.

Fuld kontakt til lederen...
Lederskabsøvelse: Hund i Ro...

 

Hos Ve.H. arbejder vi derfor meget med at gøre dig til en dygtig flokleder.
Lykkes det, vil din hund automatisk blive en "glad, dygtig og lydig hund".

Miljøtræning

På gadetur "udsættes" hundene for en række forskellige oplevelser, som bliver en uvurderlig del af hundenes fremtidige erfaringsgrundlag.

Venter på toget...
Hilseøvelse på P-pladsen ved Tåstrup Station... Jo flere ting hundene vænnes til som små - jo mere rationelt og afslappet vil de senere reagere på nye indtryk.

Blandt andet prøver hundene at gå gennem tunneller, på riste og vi hilser på cykler, busser, kører i elevator etc.

En væsentlig forudsætning for at træningen giver resultat er hjemmetræning !!!
Den ugentlige træningstime på Ve.H. bruges primært på instruktion af hundeførerne. Ingen hund (eller fører !) lærer øvelserne ved udelukkende at træne en time om ugen. Specielt vedr. lederskab er det vigtigt, at man ikke på noget tidspunkt lader hunden overtage. Lederskabet er ikke bare noget der skal være på plads, når vi træner - det skal være på plads i alle døgnets 25 timer.

Hvalpehold

Hvalpemotivation for hvalpe i alderen 3-5 mdr. (på tidspunktet for holdstart).

Målsætning for hvalpeholdet

I løbet af ca 3 mdrs hvalpemotivation når hvalpene bl.a. at

 • "opfinde" øvelserne "dæk", "sit", "stå", "frit følge" (bliver senere til "plads"), og "finde fører i skjul".
 • arbejde med genstande (hente/bringe, søge/finde) - og de har stiftet bekendtskab med spor- og næse-arbejde.
 • lære betydningen af "Nej", "Vent" og "Ja" - tre ord, som senere kan bruges til at standse eller opmuntre hunden i det den gør eller måtte have i tankerne.
 • lave miljøtræning - på gadetur på og omkring en station i hovedstadsområdet. 
 • få sat lederskabet på plads - eller mere korrekt: Vi forsøger at opdrage den enkelte hundefører til at optræde som "værdig" flok-leder i hvalpens øjne.
 • OG - ikke mindst:  Hvalpene socialiseres. Jo flere venlige hunde de omgås og trænes med i tidlig alder - jo bedre vil de tackle omgang med andre hunde senere i livet.

Hvalpetræningen indledes med obligatorisk introduktionsaften

Efter endt hvalpemotivation kan hvalpene (som jo nu efterhånden er blevet til unghunde) fortsætte med almindelig lydighedstræning, på "hvalp fortsætter"- hvor øvelserne udvikles kraftigt.

Unghunde

Motivation for unghunde i alderen 6-12 mdr. (på tidspunktet for holdstart), som ikke tidligere har gennemført hvalpetræning.

På unghundeholdet trænes så vidt muligt - som ved hvalpetræning - på hundenes præmisser og uden kommandoer, men forudsætningerne er unægteligt lidt anderledes.

Udfordringen...

Når unghunden kommer i "lømmelalderen" (hundens pupertet), sker der en rivende mental udvikling af hunden.

Man vil opleve at hunden virker ukoncentreret, egenrådig og grænseskabende.
Hunden forsøger i denne periode meget intensivt at definere sin egen rolle i flokkens hierarki - og som unghundefører udsættes man jævnligt for "kup-forsøg", hvor hunden altså forsøger at kapre flokleder-posten.

Lederskabet bør altid (uanset hundens alder) ligge hos hundeføreren - og specielt i "lømmelalderen" er det vigtigt at lederskabet er klar defineret. Hvis der ikke er en synlig flokleder i hierarkiet i forvejen, vil hunden forsøge at sætte sig selv i rollen som flokleder - og det vil umuliggøre enhver form for fornuftigt samarbejde.

Ve.H's unghundehold er der megen fokus på positivt lederskab
Kun hvis lederskabet er i orden, kan træningen udføres som hos hvalpene: som "leg", uden kommando og med baggrund i hundens naturlige adfærd.
Og også hos unghundene sættes kommandoer først på, når øvelserne kan udføres "sikkert" uden kommando.

Målsætning for unghundeholdet:

I løbet af 3 mdrs unghundetræning når hundene bl.a. at

 • få sat lederskabet på plads - eller mere korrekt: Vi forsøger at opdrage den enkelte hundefører til at optræde som gode flok-leder i hundens øjne.
 • lære betydningen af "Nej", "Vent" og "Ja" - tre ord, som senere kan bruges til at standse eller opmuntre hunden i det den gør eller måtte have i tankerne.
 • "opfinde" øvelserne "dæk", "sit", "stå", "frit følge" (bliver senere til "plads"), og "finde fører i skjul".
 • lave miljøtræning - på gadetur på og omkring en station i hovedstadsområdet. 
 • arbejde med genstande (hente/bringe, søge/finde) - og de har stiftet bekendtskab med sporarbejde.
 • OG - ikke mindst:  Socialiseringen fortsætter.

Unghundetræningen indledes med obligatorisk introduktionsaften

Efter 3 mdr. unghundetræning bør hundene være klar til almindelig lydighedstræning, hvor øvelserne udvikles kraftigt

Introduktionsaften

Vi afholder en obligatorisk introduktionsaften for alle nye hvalpe- og unghundehold.
Introduktionsaftenen er for hele familien (dog UDEN hund) - og afholdes få dage før det går løs på træningspladsen.
På introduktionsaftenen gennemgår vi de indlæringsprincipper som vi benytter overfor hvalpe og unghunde.
Hundens adfærd, Lederskab og Motivation er nogle af emnerne. Desuden vil en række praktiske oplysninger vedr. hundetræningen og træningspladsen blive gennemgået.

Til introduktionsaftenen skal du medbringe følgende papirer (Læs mere om Vigtige papirer)

 • Kvittering for betalt kontingent
 • Vaccinationsattest
 • Registreringsattest
 • Kvittering for hundeansvarsforsikring